Board

Raad van bestuur

Voorzitter van de vzw

Mevrouw Sofia Bennani, voorzitter sinds 2014, schepen van Sport, Internationale Solidariteit en IDPBW van 2012 tot 2018.

bennanisofia@hotmail.com

Penningmeester van de vzw

De heer Andre Drouart, penningmeester, stichtend lid van de vereniging in 2005. Gewezen schepen van Sport, Preventie en Jeugd.

adrouart@gmail.com

Algemene vergadering

effectieve leden

Mw. Sofia Bennani,

Dhr. Andre Drouart,

Dhr. Faouzi Jamal, stichtend lid, sportverantwoordelijke van 2001 tot 2005 en 2017 tot 2018.

Dhr. Alain Faure, stichtend lid, prefect van ARLDV van 1996 tot 2010.

Mw Fatiha El Ikdimi, schepen van Gemeentelijke Huisvesting – Gemeentegebouwen – Gemeenteterreinen – Fr. Jeugd – Sociaal Steunpunt Huisvesting sinds 2006.

Raad van bestuur

 

Voorzitter van de vzw

Mevrouw Sofia Bennani, voorzitter sinds 2014, schepen van Sport, Internationale Solidariteit en IDPBW van 2012 tot 2018.

bennanisofia@hotmail.com

Penningmeester van de vzw

De heer Andre Drouart, penningmeester, stichtend lid van de vereniging in 2005. Gewezen schepen van Sport, Preventie en Jeugd.

                                                     adrouart@gmail.com

 

Algemene vergadering

 

Mw. Sofia Bennani,

Dhr. Andre Drouart,

Dhr. Faouzi Jamal, stichtend lid, sportverantwoordelijke van 2001 tot 2005 en 2017 tot 2018.

Dhr. Alain Faure, stichtend lid, prefect van ARLDV van 1996 tot 2010.

Mw Fatiha El Ikdimi, schepen van Gemeentelijke Huisvesting – Gemeentegebouwen – Gemeenteterreinen – Fr. Jeugd – Sociaal Steunpunt Huisvesting sinds 2006.