Historiek

Het was in 2003, in een gevoelige sociale context, dat het gemeentebestuur van Anderlecht, onder impuls van de heer Drouart (toenmalig schepen van Sport en Preventie) en de heer Faure (prefect van Athénée Royal Leonardo Da Vinci), met een project kwam dat voetbal zou combineren met school- en psychosociale ondersteuning. In 2005 werd dit project de vzw FEFA (Football-Etudes-Familles-Anderlecht), dat zich in de eerste plaats richt op jongeren of schoolgaande jeugd in Anderlecht die moeilijkheden ondervinden op school en op psychosociaal vlak.

2019

 • Lancering van de projecten “FEFA ouders-ambassadeurs” en “FEFA jonge sportanimatoren” (gericht op onze jonge leden die alles willen leren over sportbegeleiding).

2017

 • Lancering van de Educasport huiswerkklassen en educatieve workshops voor de Brusselse sportclubs.
 • Aanwerving van twee nieuwe medewerkers voor de vzw
 • Eerste editie van de zomerstages
 • Samenwerking met de sportafdeling van de ULB om jongeren van de U15-, U17- en U21-teams medische begeleiding en geïndividualiseerde fysieke voorbereiding te bieden.

2016

 • Opening van de vrouwenafdeling met 2 meisjesteams
 • Uitbreiding van de opvangcapaciteit (van 175 naar meer dan 260 leden)
 • Aanwerving van de heer Jean-Philippe Chevalier, de eerste loontrekkende van de vereniging (versterking van het sport- en onderwijspersoneel).

2015

 • 10de verjaardag van de vzw
 • Vorming van vrijwilligers van de huiswerkklas 6-12 jaar over het gebruik van het spel in in schoolbegeleiding
 • Uitnodiging van de Belgische voetbalbond om de FEFA op BX1 te presenteren
 • Uitnodiging van FEFA (als spreker) voor een ronde tafel georganiseerd door APELS (Agence pour l’Education par le Sport – Franse instelling) in het kader van het forum Educasport georganiseerd in Lyon op 25 en 26 september 2015.

2014

 • In oktober, deelname aan het 1ste internationale congres over lichaamsbeweging en sport voor kinderen, Universiteit van Luik.
 • 1e editie van de paasstage voor 5-10 jarigen

2013

 • Oprichting van de huiswerkklas 6-12 jaar basisschool
 • Begin van het denkwerk over het project “EDUCASPORT”, geïnitieerd door het kabinet van de minister van Sport (de heer Madrane). FEFA vzw en andere Brusselse actoren op het gebied van jeugdhulp en/of sport

2010

 • In mei worden twee van onze teams kampioen van hun respectievelijke reeks, van harte gefeliciteerd U15 en U21.
  , van harte gefeliciteerd U15 en U21.

2008

 • Hoewel sportresultaten geen
  prioriteit zijn, zijn ze wel belangrijk voor jongeren. In mei waren we
  blij dat ons U21-team als 2e eindigde in zijn kampioenschap en dat een van
  onze twee U17-teams als 1e en als kampioen van de reeks eindigde.

2006

 • Organisatie van het eerste FEFA-toernooi : « Anderlecht FEFA
  Cup ».

2005

 • Op 13 oktober, oprichting van de vereniging
  zonder winstoogmerk “FEFA” en neerlegging van de statuten bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel te
  Brussel. Dhr. Drouart is de eerste voorzitter van de vereniging.

 • 25 mei 2005, officiële inhuldiging van het
  “Frank Vercauterenstadion”

Een korte terugblik…

Het was in 2003, in een gevoelige sociale context, dat het gemeentebestuur van Anderlecht, onder impuls van de heer Drouart (toenmalig schepen van Sport en Preventie) en de heer Faure (prefect van Athénée Royal Leonardo Da Vinci), met een project kwam dat voetbal zou combineren met school- en psychosociale ondersteuning. In 2005 werd dit project de vzw FEFA (Football-Etudes-FamillesAnderlecht), dat zich in de eerste plaats richt op jongeren of schoolgaande jeugd in Anderlecht die moeilijkheden ondervinden op school en op psychosociaal vlak.

2019

 • Lancering van de projecten “FEFA ouders-ambassadeurs” en “FEFA jonge sportanimatoren” (gericht op onze jonge leden die alles willen leren over sportbegeleiding).

2017

 • Lancering van de Educasport huiswerkklassen en educatieve workshops voor de Brusselse sportclubs.
 • Aanwerving van twee nieuwe medewerkers voor de vzw
 • Eerste editie van de zomerstages
 • Samenwerking met de sportafdeling van de ULB om jongeren van de U15-, U17- en U21-teams medische begeleiding en geïndividualiseerde fysieke voorbereiding te bieden.

2016

 • Opening van de vrouwenafdeling met 2 meisjesteams
 • Uitbreiding van de opvangcapaciteit (van 175 naar meer dan 260 leden)
 • Aanwerving van de heer Jean-Philippe Chevalier, de eerste loontrekkende van de vereniging (versterking van het sport- en onderwijspersoneel).

2015

 • 10de verjaardag van de vzw
 • Vorming van vrijwilligers van de huiswerkklas 6-12 jaar over het gebruik van het spel in in schoolbegeleiding
 • Uitnodiging van de Belgische voetbalbond om de FEFA op BX1 te presenteren
 • Uitnodiging van FEFA (als spreker) voor een ronde tafel georganiseerd door APELS (Agence pour l’Education par le Sport – Franse instelling) in het kader van het forum Educasport georganiseerd in Lyon op 25 en 26 september 2015.

2014

 • In oktober, deelname aan het 1ste internationale congres over lichaamsbeweging en sport voor kinderen, Universiteit van Luik.
 • 1e editie van de paasstage voor 5-10 jarigen

2013

 • Oprichting van de huiswerkklas 6-12 jaar basisschool
 • Begin van het denkwerk over het project “EDUCASPORT”, geïnitieerd door het kabinet van de minister van Sport (de heer Madrane). FEFA vzw en andere Brusselse actoren op het gebied van jeugdhulp en/of sport

2010

 • In mei worden twee van onze teams kampioen van hun respectievelijke reeks, van harte gefeliciteerd U15 en U21.
  , van harte gefeliciteerd U15 en U21.

2008

 • Hoewel sportresultaten geen
  prioriteit zijn, zijn ze wel belangrijk voor jongeren. In mei waren we
  blij dat ons U21-team als 2e eindigde in zijn kampioenschap en dat een van
  onze twee U17-teams als 1e en als kampioen van de reeks eindigde.

2006

 • Organisatie van het eerste FEFA-toernooi : « Anderlecht FEFA
  Cup ».

2005

 • Op 13 oktober, oprichting van de vereniging
  zonder winstoogmerk “FEFA” en neerlegging van de statuten bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel te
  Brussel. Dhr. Drouart is de eerste voorzitter van de vereniging.
 • 25 mei 2005, officiële inhuldiging van het
  “Frank Vercauterenstadion”