Psychosociale opvang

Ook psychosociale opvang is voor FEFA-jongeren beschikbaar.

Concreet is het mogelijk om een of meer gezinsleden van de jongere in kwestie te ontvangen, om zo een lopend probleem op te lossen. (kwesties met betrekking tot ouderschap, scholing, onderwijs of administratieve zaken, huisvesting, enz.)

Het doel hiervan is om de gezinsstructuur van de jongere te ondersteunen, zodat hij/zij zich onder betere omstandigheden kan blijven ontwikkelen.

De vertrouwelijkheid is uiteraard gewaarborgd.

In de loop der jaren heeft de vertrouwensband onze voormalige leden in staat gesteld zich te ontwikkelen volgens hun ambities, en regelmatig brengen een aantal van hen ons nog een bezoekje.

Ook psychosociale opvang is voor FEFA-jongeren beschikbaar.

 

 

Concreet is het mogelijk om een of meer gezinsleden van de jongere in kwestie te ontvangen, om zo een lopend probleem op te lossen. (kwesties met betrekking tot ouderschap, scholing, onderwijs of administratieve zaken, huisvesting, enz.)

Het doel hiervan is om de gezinsstructuur van de jongere te ondersteunen, zodat hij/zij zich onder betere omstandigheden kan blijven ontwikkelen.

De vertrouwelijkheid is uiteraard gewaarborgd.

In de loop der jaren heeft de vertrouwensband onze voormalige leden in staat gesteld zich te ontwikkelen volgens hun ambities, en regelmatig brengen een aantal van hen ons nog een bezoekje.