Schoolondersteuning

Ook schoolondersteuning is beschikbaar voor FEFA-jongeren.

Vzw FEFA organiseert de schoolopvolging van haar leden, de vereniging komt tussenbeide in geval van schoolverzuim of
op verzoek van het lid of zijn ouders. De schoolopvolging is gericht op het positieve succes van de jongere op school. Deze opvolging begint met de analyse van de schoolrapporten van de leden: het tijdig indienen van deze rapporten is dus noodzakelijk en verplicht.
Indien nodig leidt de opvolging tot schoolondersteuning die verschillende vormen kan aannemen:
deelname aan een huiswerkklas,
of geïndividualiseerde ondersteuningsafspraken.
Er zijn twee huiswerkklassen: een voor basisschoolleerlingen, die voor het jaar 2019-2020 plaatsvindt in de Grondelsstraat 63, en een voor middelbare scholieren, in het gebouw van ARLDV. De huiswerkklassen vinden drie keer per week plaats: maandag, dinsdag en donderdag. Ze zijn toegankelijk voor onze leden en voor de leerlingen van ARLDV. Daarnaast staat er drie keer per jaar een huiswerkklas gepland voor de examens: in december, juni en augustus (voor degenen, die helaas te talrijk zijn, met herexamens). Na een ontmoeting met de ouder en het lid wordt een geïndividualiseerde ondersteuning georganiseerd in de lokalen van de vzw.
de vzw. Het doel is niet meer alleen het maken van huiswerk of het studeren van de lessen, maar ook het opvullen van eventuele leemtes of het werken aan een nieuwe manier van werken. Elke interventiemethode wordt voorgesteld in overleg met de ouder en het kind, binnen de grenzen begeleidingscapaciteiten.

  • De huiswerkschool voor basisonderwijs vindt plaats voor het jaar 2019-2020 in 63 rue des Goujons.
  • Huiswerkschool voor kinderen op de middelbare school vindt plaats in de ARLDV.

Ook schoolondersteuning is beschikbaar voor FEFA-jongeren.

 

 

Vzw FEFA organiseert de schoolopvolging van haar leden, de vereniging komt tussenbeide in geval van schoolverzuim of op verzoek van het lid of zijn ouders. De schoolopvolging is gericht op het positieve succes van de jongere op school. Deze opvolging begint met de analyse van de schoolrapporten van de leden: het tijdig indienen van deze rapporten is dus noodzakelijk en verplicht.
Indien nodig leidt de opvolging tot schoolondersteuning die verschillende vormen kan aannemen:
deelname aan een huiswerkklas,
of geïndividualiseerde ondersteuningsafspraken.
Er zijn twee huiswerkklassen: een voor basisschoolleerlingen, die voor het jaar 2019-2020 plaatsvindt in de Grondelsstraat 63, en een voor middelbare scholieren, in het gebouw van ARLDV. De huiswerkklassen vinden drie keer per week plaats: maandag, dinsdag en donderdag. Ze zijn toegankelijk voor onze leden en voor de leerlingen van ARLDV. Daarnaast staat er drie keer per jaar een huiswerkklas gepland voor de examens: in december, juni en augustus (voor degenen, die helaas te talrijk zijn, met herexamens). Na een ontmoeting met de ouder en het lid wordt een geïndividualiseerde ondersteuning georganiseerd in de lokalen van de vzw.
de vzw. Het doel is niet meer alleen het maken van huiswerk of het studeren van de lessen, maar ook het opvullen van eventuele leemtes of het werken aan een nieuwe manier van werken. Elke interventiemethode wordt voorgesteld in overleg met de ouder en het kind, binnen de grenzen begeleidingscapaciteiten.

 

  • De huiswerkschool voor basisonderwijs vindt plaats voor het jaar 2019-2020 in 63 rue des Goujons.
  • Huiswerkschool voor kinderen op de middelbare school vindt plaats in de ARLDV.